Bình tích áp - Dung lượng của bình tích áp Hầu hết các bình tích áp được sử dụng để: 1. Hổ trợ vào lưu lượng của máy bơm để cung cấp cho hệ thống. 2. Duy trì áp suất cho xy lanh trong lúc bơm xả tải ...

Đang cập nhât......

Đang cập nhât......