Bình tích áp - Dung lượng bình tích áp

Bình tích áp - Dung lượng của bình tích áp


Hầu hết các bình tích áp được sử dụng để:


1. Hổ trợ vào lưu lượng của máy bơm để cung cấp cho hệ thống.


2. Duy trì áp suất cho xy lanh trong lúc bơm xả tải hoặc ngừng họat động.


3. Cung cấp năng lượng dự phòng khi hệ thống bị hư hỏng.


4. Giảm sốc và giảm rung động.


Dung lượng của bình tích áp


Quá trình nén khí trong bình tích áp có thể trình bày qua công thức sau:

binh tich ap, dung tích binh tich ap

dung lương binh tich ap, cong thức


Trong đó,

P0 = Áp suất nạp cho khí, Pa, (áp suất tuyệt đối)

P1 = Áp suất làm việc nhỏ nhất, Pa, (áp suất tuyệt đối) P2 = Áp suất làm việc lớn nhất, Pa, (áp suất tuyệt đối) V1 = Thể tích khí tại áp suất P1, m3.

V2 = Thể tích khí tại áp suất P2, m3.

Nếu quá trình nén khí là đẳng nhiệt thì n = 1, không đẳng nhiệt thì 1 < n < 1.4, và đạon nhiệt n = 1.4

Áp suất nạp P0 phải nhỏ hơn áp suất làm việc nhỏ nhất P1 để đảm bảo bình tích áp vận hành đúng chức năng của nó. Nếu điều này không được thỏa mãn, khi áp suất làm việc trở nên nhỏ hơn P0, khí sẽ giãn nở và làm đầy không gian bên trong túi khí và bình tích áp sẽ ngừng hoạt động. Vì vậy, áp suất nạp cho bình tích áp được chọn trong khoảng P0 = (0.7 to 0.9) P1. 

Các tin cùng chủ đề